อย.พัทลุง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

"ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค"
ข่าว onepage ดูทั้งหมด >>

ประชาสัมพันธ์

วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Online) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วันที่เผยแพร่ 2022-07-17

ประชาสัมพันธ์เปิดรับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย (Original Article) ของนักวิชาการทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ISSN: 2773-8647 (Online)

ดาวน์โหลดเอกสาร