ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ..

ต่ออายุใบอนุญาตประจำปี

ใบอนุญาตยา

กฎหมายงานคุ้มครองผู้บริโภค

บริการข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านต่อ..

เอกสารดาวน์โหลด


Card image

ยา

Card image

เครื่องสำอาง

Card image

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่

Onepage